بیلبرجیا

▪ نام علمی: Billbergia Nutans ▪ نام تیره: Pandanaceae ▪ نام انگلیسی: Queens Tears ▪ خصوصیات: همیشه سبز- ارتفاع حدود ۶۰ سانتیمتر ، برگها بلد و کشیده سبز با خطوط سفید – کرمی و زرد و از قاعده تا نوک برگ حاشیه دارای دندانه …

▪ نام علمی: Billbergia Nutans
▪ نام تیره: Pandanaceae
▪ نام انگلیسی: Queens Tears
▪ خصوصیات: همیشه سبز- ارتفاع حدود ۶۰ سانتیمتر ، برگها بلد و کشیده سبز با خطوط سفید – کرمی و زرد و از قاعده تا نوک برگ حاشیه دارای دندانه های ظریف و خاردار است. ساقه گل دهنده آویزان و مناسب سبد آویزان است . حداکثر عمر گیاه ۳ سال و ۱ بار گل می دهد.
▪ نور: نور کافی و غیر مستقیم
▪ دما: تابستان حداکثر ( ۲۷) درجه و زمستان (۲۱) درجه
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۲ بار و در زمستان هر ۲ هفته ۱ بار
آب بدون املاح و سبک در تابستان
اجازه دهید آب به قاعده برگ نفوذ کند ولی در زمستان نباید نفوذ کند .
▪ غبارپاشی: به خشکی مقاوم است و هوای خیلی مرطوب را دوست ندارد . با شروع گلدهی اگر هوا خشک باشد غبارپاشی هفته ای ۱ بار اشکالی ندارد.
▪ خاک: ترکیبی از لوم و پیت
▪ کوددهی: نیازی به تغذیه مصنوعی ندارد و تعویض سالیانه و خاک آن مواد غذایی را تامین می کند.
▪ ازدیاد: جدا کردن پاگیاه در بهار یا تابستان و کاشت آنها در مخلوطی از شن و پیت در دمای ۲۵ درجه
▪ عوارض و درمان: برگها قهوه ای و خشک شده که در اثر تشنگی گیاه است . سیاهی برگها در اثر مواد براق کننده است . پرچمهای گل می پوسند که در اثر آبیاری بیش از اندازه است .
گلها ظاهر نمیشود که در اثر کمبود نور یا در اثر بزرگی گلدان است . گلها خشک می شود که در اثر خشکی هوا است . اگر برگها در تابستان بپیچد در اثر سردی هواست و اگر در زمستان اتفاق بیفتد در اثر گرمای هواست. اگر برگها نرم و آبکی باشد در اثر آبیاری زیاد است.
● نکته: در اواخر تابستان هنگامیکه پاجوشها ظاهر شدند ، گلدهن را عوض کنید . وقتیکه پاجوشها ۱۳ سانتیمتر شدند آن را از گیاه مادری جدا و درون گلدان جدید کاشته ولی تا ۲ سال گل نمیدهد.