آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فسفر دوزنک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فسفر دوزنک

واژه انگلیسی
Zn۳P۲

توضیحات
گردی است به رنگ خاکستری تیره یا سیاه که در آب حل نمی‌شود ، بوئی شبیه بوی کاربید دارد و به صورت طعمه مسموم با مواد مختلف؛ مانند ، دانهٔ گندم ، ذرت ، آفتابگردان ، هویج ، سیب‌زمینی و غیره برای مبارزه با انواع موش‌های خانگی و صحرائی مصرف می‌شود. ولی به علت مسمومیت زیاد آن برای انسان و سایر جانوران خونگرم ، بیشتر برای مبارزه با موش‌های صحرائی و انباری به کار برده می‌شود. مقدار کشندهٔ آن برای موش از طریق گوارشی ۴۰ میلی‌گرم در ازاء هر کیلوگرم وزن بدن است و تأثیر آن فوری و سریع است. فسفوردوزنک به نسبت ۲ تا ۵ درصد به صورت مخلوط با مواد غذائی در مبارزه با انواع موش‌ها نتیجه مطلوبی می‌دهد. ولی رطوبت ، میزان سمیت آن را کم می‌کند. برای مبارزه با موش‌های صحرائی از سم فسفردوزنک به میزان ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در هکتار استفاده می‌شود و برای تهیه طعمه مسموم ، برحسب موقعیت جغرافیائی و آب و هوای منطقه و فصل مبارزه ، از دانه گندم با علف سبز و در نواحی خشک جنوبی کشور از طعمه‌های آبدار؛ مانند ، سیب‌زمینی یا چغندر قند خرد شده استفاده می‌شود.