آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اکسید روی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اکسید روی

واژه انگلیسی
Zinc oxide. ZnO

توضیحات
ترکیبی است که از آن به عنوان یک قارچ‌کُش ، ضدعفونی کننده بذور و منبع عنصر روی در تغذیه دام استفاده می‌شود.