آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مجتمع کشت و صنعت


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مجتمع کشت و صنعت

واژه انگلیسی
Agro industrial integration.

توضیحات
به مجتمع‌های کشاورزی - دامپروری اطلاق می‌شود که در آنها با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته به کشت محصولات (معمولاً علوفه) و پرورش حیوانات اهلی اقدام شده باشد.