آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگار ، آگار آگار


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آگار ، آگار آگار

واژه انگلیسی
Agar. agar agar

توضیحات
نوعی پُرقندی یا صمغی است که از جلبک‌‌های دریائی از خانوادۀ Florideae ، ردۀ Rhodophyceae ، جنس‌های Gracilaria ، Gelidiium ، Eucheuma به‌دست می‌آید. آگار ، در آب سرد غیر قابل حل و در آب گرم به کُندی حل می‌شود. در آب جوش به‌سرعت حل می‌شود. آگار پس از حل شدن در آب گرم یا جوش و سردشدن ، حالت ژل (ژله‌ای) به‌خود می‌گیرد. این ژل در ۳۲ تا ۴۰ درجۀ سانتی‌گراد ذوب می‌شود. آگار بین نقطۀ تشکیل ژل و ذوب قدرت عمل زیادی دارد و از آن در موارد بسیار متعدد؛ از جمله ، تهیۀ مواد داروئی ، مواد دندانپزشکی ، محیط‌های کشت میکروبی و غیره ، به میزان ۰/۱ تا ۲درصد می‌شود.