آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افلاتوکسین


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
افلاتوکسین

واژه انگلیسی
Aflatoxin.

توضیحات
یک سمّ قارچی بسیار خطرناکی است که از کفکی به‌‌نام "آسپرژیلوس فلاووس" ترشح می‌‌شود. چهار نوع افلاتوکسین وجود دارد. (B۱،B۲،G۱،G۲) که B۱ از انواع دیگر معمول‌‌تر و سمّی‌‌تر است. افلاتوکسین عامل بروز بسیاری از سرطان‌‌های کبدی است.