آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عامل غذائی ضمیمه ، ماده غذائی کم نیاز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
عامل غذائی ضمیمه ، ماده غذائی کم نیاز

واژه انگلیسی
Accessory food factor. Accessory factor; minornutrient. Micronutrient;

توضیحات
معمولاً به ویتامین‌ها و مواد معدنی کم نیاز اطلاق می‌شود. این موادّ علی‌رغم نیاز بدن به‌میزان بسیار جزئی به آنها ، نقش‌های حیاتی در بدن دارند که کمبود هر یک از آنها ممکن است سبب بروز یک یا چند بیماری یا عارضه گردد.