آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالوتمان


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بالوتمان

واژه انگلیسی
Ballottement

توضیحات
روش تشخیصی ماهرانه‌ای که از راه فشار آوردن به عضوی مثل رحم یا کلیه انجام می‌گیرد به‌طوری که وقتی عضو مورد آزمایش به‌جای خود برگشت، دیگر برخورد آن به‌دست احساس نمی‌شود. بیشتر برای تشخیص حاملگی از این روش تشخیصی استفاده می‌کنند. به این‌صورت که یک انگشت را در مهبل گذاشته با دست دیگر رحم را به جلو می‌رانند. اگر جنینی در کار باشد مانند جسم سنگینی که در آب شناور است، پس از پائین آمدن دوباره بالا می‌رود.