آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باسیتراسین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باسیتراسین

واژه انگلیسی
Bacitracin

توضیحات
ماده آنتی‌بیوتیکی که از کشت باسیل هوازی هاگ‌زا و گرم مثبت در محیط‌های کشت معمولی به‌دست می‌آید. این باسیل را از زخم آلوده می‌گیرند و به‌نام مارگارت تریسی که به آن مبتلا بوده است، می‌نامند. این آنتی‌بیوتیک در عفونت‌های زیادی به‌عنوان ضد میکروب موضعی یا تزریق عضلانی مصرف می‌شود (باسیتراسین آنتی‌بیوتیکی است که از باسیلوس سوبتیلیس به‌دست می‌آید و برضد بسیاری از باکتری‌های گرم مثبت و بعضی باکتری‌های گرم منفی مؤثر است و بیشتر برای استعمال خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد).