آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرتروپلاستی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آرتروپلاستی

واژه انگلیسی
Arthroplasty

توضیحات
ایجاد مفصل مصنوعی و جدید یا به‌کار انداختن مفصل مبتلا به جمود، به‌وسیله عمل جراحی ترمیمی یا جراحی پلاستیک روی آن.