آفتاب

تغییر نام شهر جدید هشتگرد به «مهستان»شهر جدید هشتگرد به «مهستان» تغییر نام یافت.

معاون اول رییس‌جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر نام «شهر جدید هشتگرد» در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به «مهستان» را که بنا بر پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب شده بود، ابلاغ کرد.