آفتاب

معرفی نفرات راه یافته به نیمه نهایی ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی کشورایسنا نوشت: نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی کشور مشخص شدند.

مسابقات پنج وزن اول کشتی آزاد قهرمانی کشور در سالن شهدای هفتم تیر در حال برگزاری است.

مسابقات تاکنون به مرحله یک چهارم نهایی رسیده که اسامی نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:

57 کیلوگرم : علیرضا سرلک (لرستان) - مهدی رحیمی البرز
رضا مومنی (مازندران) - محسن ملکی ایلخانلار (تهران)

65 کیلوگرم : عباس ابراهیم زاده (سهمیه مازندران) - کیان محمود جانلو (اروند)
مجید داستان (توابع تهران) - پیمان بیابانی (تهران)

74 کیلوگرم : امیرحسین حسینی (تهران) - پیمان حقی کپته (توابع تهران)
حسین ابوذری (سهمیه مازندران) - حامد رشیدی (کرمانشاه)

86 کیلوگرم : علیرضا کریمی (البرز) - رضا ابراهیم نژاد (سهمیه مازندران)
محمد برقک (گلستان) - هادی وفائی پور (همدان)

97 کیلوگرم : مجتبی گلیج (مازندران) - مهدی حاجیلویان (سهمیه همدان)
علیرضا رکابی (سهمیه مازندران) - میثم عبدی (تهران)