آفتاب

با تحصیل MBA در آلمان اقامت دائم این کشور را برای خود خانواده تان کسب نمایید

با تحصیل MBA  در آلمان اقامت دائم این کشور را برای خود خانواده تان کسب نمایید

تخفیف ویژه به مناسبت آغاز ثبت نام ترم March (اسفند)


بدون محدودیت سنی
تخفیف ویژه به مناسبت آغاز ثبت نام ترم March

مزایای تحصیل رشته MBA
۱- تحصیل در رشته MBA در اکثر دانشگاه های آلمان به زبان انگلیسی است. در آلمان اکثر رشته ها به زبان آلمانی تدریس می شوند و از آنجایی که اخذ مدرک زبان آلمانی برای هموطنان ایرانی دشوار می باشد عموماً دانشجویان ایرانی ترجیح میدهند که به زبان انگلیسی تحصیل نمایند.

۲- امکان اخذ اقامت پس از تحصیل در صورت استخدام شدن در یک شرکت آلمانی فراهم می باشد.
۳- امکان داشتن شغل در کنار تحصیل

۴- عدم محدودیت سنی

۵- امکان فراگیری سایر زبان های خارجی برای دانشجویان
۶- اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران و همچنین (ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute اروپا.

۷- امکان همراهی همسر و فرزندان
۸- امکان کارتمام وقت همراه

۹- امکان استفاده از ارز دولتی
۱۰- اخذ پذیرش در کمتر از یک ماه

۱۱- اخذ پذیرش و ویزا به صورت تصمین شده
۱۲- دو مرتبه پذیرش در سال March ( اسفند ماه ) وOctober)مهرماه (

• شرایط ثبت نام رشته کارشناسی ارشد MBA :
۱- داشتتن مدرک کارشناسی (کارشناسی کلیه رشته ها مورد قبول می باشد)

۲- تسلط به زبان انگلیسی
۳- حضور موفقیت آمیز در مصاحبه شخصی

۴- متقاضیان پس از تحویل مدارک به این شرکت در صورت حائز شرایط بودن ظرف مدت ۱ ماه موفق به اخذ پذیرش می گردند.
گروه اریکا متخصص در امر تحصیل در آلمان و تنها نماینده دانشگاه نورنبرگ (جورج سایمون اهم) آلمان در ایران میباشد.

فرم مشاوره

021-22552631
کد N1346286