آفتاب

چگونه سقوط ارزش یورو روزها قبل از برگزاری همه پرسی بریتانیا قابل پیش بینی بود؟

چگونه سقوط ارزش یورو روزها قبل از برگزاری همه پرسی بریتانیا قابل پیش بینی بود؟

نمودار یک بازار سرمایه آزاد بر اساس تصمیمات فعالان آن الگوهایی را تشکیل می دهد که یک تحلیلگر حرفه ای می تواند از روی این الگوهای نموداری، تصمیمات آتی فعالان آن بازار را حدس زده و رفتار آن را پیش بینی کند.

نمودار یک بازار سرمایه آزاد بر اساس تصمیمات فعالان آن الگوهایی را تشکیل می دهد که یک تحلیلگر حرفه ای می تواند از روی این الگوهای نموداری، تصمیمات آتی فعالان آن بازار را حدس زده و رفتار آن را پیش بینی کند. البته مسلم است که باتوجه با ذات عمل پیش بینی، هیچ تحلیلگری نمی تواند 100% اوقات، رفتار آینده بازار را درست پیش بینی کند ولی هرچه تحلیلگر موفق تر باشد، درصد درستی تحلیلهای او بالاتر خواهد بود. در اینجا با ذکر یک مثال واقعی، این امر را در مورد د بیشتر توضیح می دهیم :
در روزهای قبل از برگزاری رفراندم بریتانیا، نمودار یورو شرایطی را بوجود آورده بود که باتوجه به آن، ما به کاربران ویژه خود توصیه کردیم که احتمالا ارزش نسبی یورو تا حدود 1.1450 – 1.1500 تقویت شده و پس از آن یورو به شدت ریزش خواهد کرد و به همین دلیل اگر قصد دارید یورو خود را در بازار بفروشید، رسیدن یورو به این محدوه می تواند یک فرصت مناسب فروش باشد ( لینک مشاهده تحلیل : تحلیل یورو - دوشنبه : 31 خرداد - ساعت 11:00
در صبح روز جمعه پس از اعلام نتیجه رفراندم بریتانیا، یورو  ابتدا تا حدود 1.1430 تقویت شد و پس از آن به شدت و تا حدود 1.0930 ریزش کرد. دقت کنید گردانندگان بازارهای جهانی از قبل مسیر حرکت یورو را تعیین کرده بودند و نتیجه همه پرسی بریتانیا فقط وسیله ای بود حرکت یورو در مسیر از قبل مشخص شده که این مسیر از یک هفته قبل با آنالیز نمودار یورو و با احتمال بالا ( مسلما نه قطعی) قابل پیش بینی بود. نمودار زیر وضعیت یورو را در روز قبل و بعد از همه پرسی بریتانیا نمایش می دهد.


شما با بازدید روزانه از تحلیلهای تیم آنالیز "الو ارز" در مورد بازارهای مختلف می توانید از وضعیت واقعی بازار آگاه شوید و از خرید و فروشهای هیجانی تحت تاثیر اخبار و شایعات و ضرر و زیانهای احتمالی آن ناشی از آن مصون بمانید.
تیم آنالیز "الو ارز"
www.AloArz.com
کد N1338499