آفتاب

سیستم حضور و غیاب اثر انگشتی

سیستم حضور و غیاب اثر انگشتی

یکی از مهمترین مسائلی که در سیستم های حضورو و غیاب مطرح میشود سرعت تشخیص صحت و سقم شماره کارتی است که فرد از طریق کارت به سیستم وارد میکند است به ویژه در محلهایی که تعداد پرسنل زیاد است.

مزایا و معایب سیستم حضور و غیاب کارتی:

یکی از مهمترین مسائلی که در سیستم های حضور و و غیاب مطرح میشود سرعت تشخیص صحت و سقم شماره کارتی است که فرد از طریق کارت به سیستم وارد میکند است به ویژه در محلهایی که تعداد پرسنل زیاد است. شما محیطی را تصور کنید که شروع ساعت کاری آنها ساعت 7 صبح است همه کارکنان ناگهان طی 10 دقیقه قصد ثبت ورودشان را دارند. سیستم باید به گونه ای عمل کند که در حداقل زمان با سرعت بالا شماره کارتها  را تشخیص داده ورود فرد را ثبت کند.

در سیستم های کارتی زمان تشخیص بسیار پایین میباشد به ویژه در سیستم های بدون تماس که استفاده از آن بسیار ساده است.


اما از نظر امنیت امکان تقلب در این سیستم ها وجود دارد به این شکل که اگر کنترل انسانی بر روی کارتها نباشد شخص دیگری میتواند به جای صاحب  کارت، کارت بزند بدون اینکه صاحب کارت وارد محل شود. معمولا اطلاعات پرسنلی و عکس فرد روی کارت چاپ میشود تا توسط نگهبانی کنترل شود.

با این وجود امنیت پایین این سیستم ها همچنان مورد توجه مدیران بوده و کارایی خود را از دست نداده اند.


مزایا و معایب سیستم حضور و غیاب اثرانگشتی:


سیستم های حضور و و غیاب اثر انگشتی از امنیت بالایی برخوردارند و از آنجایی که اثرانگشت هر فرد منحصر به فرد میباشد امکان تقلب های انجام گرفته در سیستم های کارتی وجود ندارد.


در سیستم های اثرانگشتی-کارتی  اگر شخصی کارتش را همراه نداشته باشد مشکلی پیش نخواهد آمد زیرا با وارد کردن کد به راحتی میتواند ورودش را ثبت کند.

در سیستم های حضورو و غیاب فقط اثرانگشتی یا کد و اثرانگشتی هم نیازی به کارت نخواهد بود. و هزینه ای از بابت چاپ کارت برای شرکتها تحمیل نمیشود.

سیستم های حضور و غیاب فقط اثرانگشتی: مدت زمان تشخیص در این سیستم ها زیاد است زیرا باید اثرانگشت دریافتی را با تمام نمونه های موجود در سیستم مقایسه کند شما تصور کنید در یک سازمان 200 پرسنل وجود داد که حداقل از 2 انگشت هر شخص نمونه برداری شده (میتوان از 10 انگشت هم نمونه برداری کرد) وقتی شخصی قصد ثبت ترددش را داشته باشد اثرانگشتش باید با همه 400 نمونه ثبت شده مقایسه شود در این حالت زمان تشخیص بسیار بالا خواهد رفت و این برای اماکن پر تردد کارایی چندانی ندارد و تنها برای مکانهایی که پرسنل کم در حدود 50 نفر دارند توصیه میشود. اما استفاده از سیستم های اثرانگشتی ترکیبی (یعنی کد و اثرانگشت- کارتی و اثرانگشتی) مدت زمان تشخیص بسیار کم خواهد بود و کارایی بالایی را خواهند داشت در این حالت هم امنیت و هم سرعت بالای تشخیص را تواما ارائه میدهد.

بعضا این مشکل هم مطرح میشود که اگر انگشت فرد دچار مشکل شده باشد مثلا زخمی شده و یا دچار سائیدگی شود تشخیص اثرانگشت یا بسیار سخت خواهد بود و یا غیر ممکن. به ویژه در کارخانجاتی مثل کارخانه سیمان و ... که انگشت کارگران اغلب دچار سائیدگی شده تشخیص اثرانگشت با مشکل مواجه میشود. در نتیجه توصیه میشود این افراد فقط از کارت استفاده نمایند. (این امکان وجود دارد که در سیستم های حضورو غیاب ترکیبی فرد از اثرانگشت استفاده نکند البته پس از غیر فعال کردن اثرانگشت در نرم افزار که توسط اپراتور انجام میگیرد)
کد N1327277