آفتاب

دوره های تخصصی مدیریت کسب و کار(MBA & DBA)

دوره های تخصصی مدیریت کسب و کار(MBA & DBA)

موسسه آموزش عالی آزاد بهـــار فعالیت خود را از سال 1381 با عنوان موسسه پیشروان مدیریت فـردا آغاز کرده و ماموریت اصلی خود را برگـزاری دوره های کاربردی در حوزه مدیـریت تعریـف نمود.

موسسه آموزش عالی آزاد بهـــار  فعالیت خود را از سال 1381 با عنوان موسسه پیشروان مدیریت فـردا آغاز کرده و ماموریت اصلی خود را برگـزاری دوره های کاربردی در حوزه  مدیـریت  تعریـف نمود. این مجموعه در سال 1383 با اخذ مجوز قطعی به شماره 234/24 از  وزارت علوم، تحقیقات وفنـاوری  با عنوان موسـسه آمـوزش عـالی آزاد بهــــار فعالیت تخصصی خود را در زمینه مدیریت ادامـه داده و همکـاری خود را با دانشگاههای خـارجی، داخلی و مراکز صنعتی و تجاری گسترش داد. در طی 11 سال اخیر (از سال 1383 الی 1394) این موسسه موفق به برگزاری بیش از 75  دوره مدیریت MBA  به صورت کامـلاً حرفه ای و تخصصی شده است و نیز در حدود 600 سمیـنار مدیریتی برای سازمان ها و شرکت ها برگزار نموده است. این مجموعه پس از سالها تجربه در پرورش مـدیران موفق، برای اولیـن بـار در ایران اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته Post MBA و دوره عالی مدیریت DBA بصورت حرفه ای و با رویکـرد افزایش توانمندی و مهـارت های مـدیـران نموده است و موفق به اجرای بیش از 25 دوره DBA  و Post MBA، تا به امروز گردیده از جمله افتخـارات این مرکز آشنا نمودن بیش از 5000 نفر از مدیـران عرصه کسب و کـار با دانـش کاربردی و مهارت های نوین در حوزه مدیریت می باشد. همچنین بهار توانست در سال 1391 لوح افتخار برترین برند آموزش در حوزه مدیریت MBA را از آن خود نماید .
در سال 1391 موسسه آموزش عالی آزاد بهار طی مصوبه ای، زیرمجموعه ای از  دانشـگاه جامـع علمی کاربردی  شد که با این تغییر بزرگ دانش پژوهـان می توانند در پایان هر دوره گواهینامـه دوره مربوطه خود را با تاییدیه دانشـگاه جامع علمـی کاربـردی و تاییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نمایند. از دیگر موفقیت های بهــــار عقـد قرار دادهـای بین المللی برای ادامـه تحصیل و دوره هـای مشترک با دانشـگاههای اروپـائـی از جملـه Lulea سوئــد برای برگــزاری دوره های MBA یکساله و دوساله و ( Post MBA ( advanced course in Business Administration می باشد. همچنین این موسسه همکاری دوجانبه ای با دانشگاه ALGARVE پرتغال را آغاز کرده است.
هدف اصلی این مرکز ترکیب علم وعمل است، چراکه نه می توان علم را از مدیریت حذف کرد و نه می توان علم مدیریت را بدون عمل مدیریتی به سرانجام رساند. اعمال مدیریتـی بدون پشتـوانه علمی، نه تنها ما را به مقصود نمی رساند بلکـه ضرر و زیان جبران نـاپذیری به ما وارد می کننـد و در عین حـال اگر علم مدیـریت به عمل مدیریتـی منتهی نشود اثـر بخش نخواهد بود.
جهت اطلاع از دوره های موسسه بهار کیک کنید.
کد N1314430