آفتاب

بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل

بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل

نمایش ۱ تا 25 از ۷۳ مقاله
در این مجموعه اثرات کاهش موانع تعرفه‌ای در قالب موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) بر تجارت، تراز تجاری و درآمدهای تعرفه‌ای ایران بررسی شده است. اعضای موافقت‌نامه‌ مذکور شامل 12 کشور ترکیه، پاکستان، ایران، مراکش، اردن، تونس، سنگال، مصر، گینه، اوگاندا، لیبی، و کامرون است. آمار تجارت مربوط به متوسط دوره‌ی '2001 - 1997' و نرخ...كتاب حاضر در زمينه‌ي كنترل و نظارت در بازار ايران، نيز دلايل ناكارآمدي در بازار ايران، در هفت بخش تدوين گرديده است: مباني نظري كنترل و نظارت، ضرورت كنترل و نظارت بر بازار ايران، انطباق نظام‌هاي كنترل در ايران، وضعيت نظام قيمت‌ها در ايران، سياست‌هاي كنترل قيمت، شناسايي مراجع قيمت‌گذاري در ايران، و مديريت كنترل اختلال در بازار. به تصريح نگارنده: كنترل و نظارت،...در كتاب نخست به يان مساله ـ عوامل موثر بر شدت تجارت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي OIC ـ پرداخته شده، سپس ضمن مرور نظريه‌هاي مربوط به منطقه‌گرايي، سير تكويني آن تبيين شده و افزون بر آن ضرورت، اهميت، سوالات اساسي و فرضيه و اهداف تحقيق عنوان گرديده و هم‌چنين تحقيق شامل روش‌ گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده‌ها و مشخصات جامعه‌ي آماري تشريح گرديده است. مباح...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۳ مقاله