آفتاب

نظریه ای فلسفه

نظریه ای فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶ مقاله

در هریک از بخش‌های این کتاب, یکی از موضوع‌های اصلی فلسفه, به زبانی ساده شرح داده می‌شود و مفاهیم و اصطلاحات اولیه فلسفی در همان زمینه تشریح می‌گردد. عناوین موضوعات کتاب بدین قرار است: 'خدا', 'رفتارهای خوب و بد', 'سیاست', 'جهان خارج', 'علم', 'روان' و 'هنر'.کتاب, حاوی چهار مقاله است که در آن عمدتا آرا و نظریات جدید در شاخه‌های مختلف فلسفی و تحولات اخیر در رویکردهای مختلف بررسی شده است .در مقاله نخست با عنوان 'معرفت‌شناسی 'از 'ای.سی.گری لینگ 'به دیدگاه‌های فلسفی دکارت تا کانت اشاره شده و درباره اخلاق, فلسفه علم, فلسفه ریاضی تا فلسفه تاریخ مطالبی بیان گردیده است .مقاله دوم با عنوان 'فلسفه دین ' از 'چارلز تالیا...

نگارنده در این کتاب، کوشیده است به منظور آشنایی داوطلبان کنکور در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، با زبانی ساده، برخی مفاهیم فلسفی را به انضمام پرسش‌هایی در هر فصل، مطرح سازد. عناوین اصلی کتاب، بدین قرار است: 'تعریف فلسفه'، 'فلسفه‌ی فیلسوفان یونان'، 'فلسفه‌ی اسلامی'، 'رنسانس فلسفی و اندیشمندان آن'، 'مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت'، 'ذهنیت فلسفی' و...

نگارنده در کتاب حاضر که نخستین تألیف اوست، خاطرنشان می‌سازد: 'نظریاتی که در این رساله ارائه شده، ناشی از تعلیمات برتراند راسل و ویتگنشتاین است که آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود نتایج منطقی اصالت تجربه‌ی بارکلی و هیوم هستند. من نیز مانند هیوم، کلیه‌ی قضایای واقعی را به دو دسته تقسیم می‌کنم؛ قضایایی که به قول او مربوط به 'نسبت بین تصورات' است و آن‌ها که مربوط به 'امو...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶ مقاله