هدف نهايى يک شرکت بايد ايجاد حداکثر ارزش براى مشتريان، مالکين يا کارمندان باشد. اين هدف مى‌تواند با تجارت الکترونيک بيشترين تحقق را داشته باشد. به‌عبارت ديگر يک شرکت بايد بخش‌هايى از تجارت الکترونيک را که بيشترين تناسب را با اهداف خود دارد بپذيرد. در نتيجه يک شرکت نبايد هر مرحله را بصورت Online انجام دهد، زيرا به‌وسيله يک فروشنده محصولات / خدمات تجارت الکترونيکى تحت فشار خواهد بود تا کامل‌ترين پيچيده‌ترين و گران‌ترين بستهٔ اينترنتى را به اجرا در آورد.


در تنظيم و استقرار سيستم B-to-B، پرداخت‌هاى online مورد نياز نمى‌باشد و مسائل فنى ساده‌تر مى‌شود. در واقع در چنين موردى تنها انجام مراحل زير بصورت Online منطقى خواهد بود:


- انتشار و ارسال اطلاعات (يعنى کاتالوگ الکترونيک)


- درخواست اطلاعات اضافى و پاسخ‌هاى مناسب


- سفارش گرفتن


- گواهى حمل


- خدمات بعد از فروش


نکته مهم:

از وب مى‌توان براى ارتباط (و کاهش هزينه‌هاى تعاملي) با بسيارى از ساير جوامع تجارى و کسب و کار مانند مطبوعات، استخدام کارمند، فروشندگان کنونى و آتى و غيره استفاده نمود.