براى شرکت‌هاى مستقر در کشورهاى در حال توسعه، اين‌که راهبردهاى B-to-B را بدون نياز به قابليت‌هاى سفارش online توسعه دهند آسان‌تر است. زيرا راهبردهاى B-to-C نيازمند به قابليت‌هاى سفارش online و هزينه‌هاى تبليغاتى زياد هستند. اين توصيه همچنين براى بسيارى از شرکت‌هاى مستقر در کشورهاى توسعه‌يافته نيز مصداق دارد.


همچنين استفاده از شبکه بعنوان ابزارى براى کاهش هزينه تعامل و کمک به روند فروش راحت‌تر از آن است که از شبکه بعنوان ابزارى براى جلب مشترکان ناشناس استفاده نماييم. جدول زير شکل دادن به ايده‌هاى فوق را نشان مى‌دهد. به فرصت‌ها علامت مثبت (+) و به موانع علامت منفى (-) داده شده است.

شکل دادن به ايده‌هاى B-to-C , B-to-B

اهداف B-to-B B-to-C
جلب مشتريان جديد کمک در بدست آوردن مشتريان جديد + تبليغات - تحويل فيزيکى (اگر وجود داشته باشد) - بدست آوردن مشتريان جديد + تبليغات - - نظام پرداخت (به استثناى آمريکا، ژاپن، چين و ...) - تقلب در پرداخت - تحويل فيزيکى (در صورت وجود) - -
کاهش هزينه‌هاى تعامل (از جمله اخذ سفارش از مشتريان موجود) فرصت‌هاى بسيار با وجود مشتريان، عرضه‌کنندگان، کارکنان، مطبوعات و ... موجود. + + هزينه بالاى دسترسى به اينترنت (در بعضى کشورها) -