آفتاب

تاکسی دربستی شهرستان و فرودگاه امام

تاکسی دربستی شهرستان و فرودگاه امام
تاکسی دربستی شهرستان و فرودگاه امام
تاکسی شهرستان کیلومتری900تومان برگشت نصف فرودگاه امام 49 تومان ارزانترین نرخ ها

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۴۴۰۰۰۶۶۶

حمیدرضا

17 ، 763 ، جنت آباد جنوبی

[email protected]