آفتاب

ویزیت پزشک - خدمات پرستاری - فیزیوتراپی در منزل - مرکز مهرپرور

ویزیت پزشک - خدمات پرستاری - فیزیوتراپی در منزل - مرکز مهرپرور
ویزیت پزشک - خدمات پرستاری - فیزیوتراپی در منزل - مرکز مهرپرور
خدمات بالینی در منزل پارسیان مهرپرور اعزام پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست ، پرستار سالمند ، پرستار کودک و پرستار نوزاد در منزل و بیمارستان بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی. مرکز پارسیان مهرپرور با بیش از 16 سال سابقه فعالیت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویزیت پزشک در منزل انجام خدمات پرستاری در منزل : تزریقات، وصل سرم، پانسمان، سونداژ، گاواژ،پرستار درمنزل، کمک بهیار در منزل و ... انجام فیزیوتراپی در منزل
# پرستاری کودک # پرستاری سالمند # پرستار # مراقب # نگهدار # پرستارکودک در منزل # پرستار سالمند در منزل # پرستاری از کودک در منزل # پرستاری از سالمند در منزل # پرستار کودک # پرستار سالمند # پرستاری در منزل # مرکز پرستاری از کودک # نگهدار سالمند سالم # نگهدار سالمند پوشکی # مراقب برای سالمند در منزل # پرستاری از سالمند پوشکی در منزل # مرکز خدمات پرستاری از کودک در منزل # مرکز نگهداری از کودک # مراقب روزانه # مراقب شبانه روزی # مراقب سالمند سالم # مراقب سالمند پوشکی # استخدام پرستار برای کودک # استخدام پرستار برای سالمند # مراقب روزانه برای کودک # مراقب شبانه روزی برای کودک # پرستار نوزاد در منزل # پرستار نوزاد روزانه # پرستار نوزاد شبانه روزی # پرستاری از سالمند روزانه # پرستاری از سالمند شبانه روزی # مراقب برای سالمند # مراقب برای کودک # مرکز خدمات پرستاری از سالمند در منزل # مراقب بیمار # همراه بیمار در بیمارستان # همراه سالمند در منزل # ویزیت پزشک در منزل # اعزام نرس در منزل # فیزیوتراپی در منزل # فیزیوتراپیست خانم # فیزیوتراپیست آقا در منزل # تزریقات در منزل # پانسمان در منزل # سرم تراپی در منزل # وصل سوند در منزل # ویزیت # سوند # پانسمان # پانسمان در خانه # تزریق # تزریقات # تزریقات در خانه # تعویض سوند # تعویض سوند در خانه # وصل سوند # وصل سوند در خانه # پرستار برای پانسمان در خانه # پرستار برای تزریقات در خانه # پرستار برای وصل سوند درخانه # پرستار برای زخم بستر در خانه # پانسمان نوین در خانه # پرستار برای پانسمان نوین در خانه # پرستار برای پانسمان زخم بستر # پرستاری از بیمار در خانه # ویزیت دکتر در خانه # ویزیت پزشک در خانه # پزشک # دکتر # ویزیت در خانه # ویزیت در منزل # انجام فیزیوتراپی در خانه # انجام فیزیوتراپی در منزل # مراقب کودک # مراقب سالمند # وصل سرم # وصل سرم در منزل # وصل سرم در خانه

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۴۴۴۴۲۴۱۰-۰۲۱۲۲۴۶۷۸۹۹-۰۲۱۸۶۰۳۶۴۳۹-۰۲۱

مرکز پارسیان مهرپرور

17 ، 763 ،

[email protected]