آفتاب

وام فـــوري بــه دارنــدگــان و خــریــداران سیــمکــارت 0912 تــهــران

وام فـــوري بــه دارنــدگــان و خــریــداران سیــمکــارت  0912  تــهــران
وام فـــوري بــه دارنــدگــان و خــریــداران سیــمکــارت 0912 تــهــران
*** مــژژژده *** *** مــوبــایــل همـراه سـبــز *** *** مــژژژده *** وام فـــوري بــه دارنــدگــان و خــریــداران سیــمکــارت 0912 تــهــران *** مؤســسه هــمــراه سبــز بــه دارنــدگــان و خــریــدارن تــلــفن هــمــراه ( سيــم كــارت 0912 ) وام يـا تســهيــلات اعــطاء مي‌نـمـايــد. *** مبالغ پرداختی روی خطوط نامحدود میباشد و به رند بودن خطوط و به قیمت آن بستگی دارد. *** مدت زمان بازپرداخت تسهيلات (وام) 4 تا 12 ماه مي‌باشد. *** اعطاء تسهيلات بدون هرگونه تشريفات دست و پا گير اداري و بدون نياز به ضامن مي‌باشد، و در مدت زمان كمتر از نيم ساعت قابل انجام مي‌باشد. *** مدارك لازم جهت اخذ وام (تسهيلات) موبايل به شرح زير مي‌باشد: 1 - ســيم كــارت تـلفــن هــمراه ( فقـط جــهت رويـت ) 2 - اصـل كـارت ملــي متقـاضــي یـا اصـل شنـاسنـامــه پـاسپــورتــی یــا گـواهینـامـه الکتـرونیـکی خـودرو *** لازم به ذكر است كه هنگام انعقاد قرارداد، حضور شخص مالك سند تلفن همراه الزامي مي‌باشد. آدرس دفــتر: تــهران- فلــکــه 2 صـادقیــه بــرج گلــدیــس طبــقــه 4 واحــد 410 ( مــوبــایــل هــمــراه سبــز ) ســاعــت تمـاس و مـراجـعـه : همـه روزه بـه غيـر از جمـعـه‌هـا و تعـطيـلات از سـاعـت 10 صبـح تا 6 عصـر پنـج‌شنبــه‌هـا از سـاعت 10 صبـح تـا 2 بعـد از ظــهر *** بـا تشــکر از شمــا ***

اطلاعات تماس آگهی

۴۴۲۸۹۴۸۶-۴۴۲۸۹۴۸۷-۰۹۱۲۱۲۴۳۳۳۴

مــوبــایــل هــمــراه سـبــز

17 ، 763 ، فـلــکه 2 صــادقیــه بــرج گلــدیــس طبــقــه 4 واحــد 410

[email protected]