آفتاب

آموزش دوره های حسابداری مقدماتی وپیشرفته

آموزش دوره های حسابداری مقدماتی وپیشرفته
آموزش دوره های حسابداری مقدماتی وپیشرفته
آموزش تضمینی دوره های حسابداری مقدماتی وپیشرفته توسط مجرب ترین اساتید حسابداری مقدماتی :در بخش اول آموزش حسابداری از پایه و به زبان ساده تدریس میشود.مباحث در این بخش با پرهیز از هرگونه مطالب تئوری ارائه میگردد.مطالب صرفا بر پایه بازار کار و نیاز شرکتها و موسسات طراحی و پیاده میشود. از خصوصیات بارز این بخش ثبت سند در فرم های اسناد حسابداری واقعی است وهمچنین تحریر دفاتر قانونی کارآموزان میباشد. حسابداری پیشرفته: نرم افزارهای حسابداری بعنوان ابزار اساسی حسابدار در همه شرکتها و موسسات معتبر مورد استفاده قرار میگیرد،از اینرو در بخش دوم به آموزش نرم افزار حسابداری بصورت ریشه های پرداخته میشود.به این معنی که پس از آموزش ٣ نرم افزاررایج در بازار ،کارآموز بتواند با تمام نرم افزارهای موجود حسابداری در بازار کار کند * آموزش حسابداری از پایه و به زبان ساده تدریس میشود. *آموزش نرم افزارهای حسابداری هلو،همکاران سیستم،رافع،سپیدار *آموزش دروس تقویتی حسابداری کاردانش و فنی حرفه ای *آموزش کاربردی حسابداری جهت ورود به بازارکار *با مدرک فنی حرفه ای *آموزش دروس دانشگاهی اصول حسابداری ،حسابداری میانه ،حسابداری شرکتها،حسابداری صنعتی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۶۳۴۴۲۹۹۷۱

مجتمع فنی هدف

39 ، 2352 ، سه راه رجایی شهر_ خیابان میثم 3( شهید خواجوی)_مجتمع فنی هدف

[email protected]