آفتاب

پکیجهای آموزشی مهندسی محیط زیستپکیجهای آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلهای هواشناسی تحت لینوکس، مدلهای hse و طراحی فلر. aermod, simapro, wrf, cmaq, smoke, sound plan, phast, cormix, flaresim, hysplit, cfd, fluent, tnm, aloha, calpuff, pmf, unmix, cmb, airq, benmap, hem, iaqx, tanks, ive, moves, verdi, emf, ... نمونه فیلمها در سایت اپارات دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381

فیلمها و پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلهای هواشناسی تحت لینوکس، مدلهای hse و طراحی فلر.

AERMOD, SIMAPRO, WRF, CMAQ, SMOKE, SOUND PLAN, PHAST, CORMIX, FLARESIM, HYSPLIT, CFD, FLUENT, TNM, ALOHA, CALPUFF, ,ADMS PMF, UNMIX, CMB, AIRQ, BENMAP, HEM, IAQX, TANKS, IVE, SURFER, MOVES, VERDI, EMF....

مشاوره و رفع اشکال و ارورهای مدلسازی و کد نویسی

نمونه فیلمهای پکیجها در سایت اپارات قابل مشاهده است

دکتر مصطفی کلهر

شرکت هوای پاک اندیشان

09126826597

88939381

http://www.aermod.ir
اطلاعات تماس آگهی

09126826597

، تهران ، ابتدای کریمخان زند ساختمان 314