آفتاب

واگذاری شرکت تاسیسات ، آب و ابنیهفروش شرکت دو رتبه تاسیسات و تجهیزات با شرایط زیر :

5ابنیه و 5تاسیسات ،

5آب و 5 تاسیسات ،

اعتبار 4 ساله گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه ،

قرارداد امتیاز آور 2 ساله ،

بدون کارکرد به فروش میرسد.


اطلاعات تماس آگهی

09120487460

، بوشهر ،